+380 99 111-01-22
з 10:00 до 18:00
Зворотний дзвінок
UA | RU

Договір оферти Поточна версія від "01 жовтня 2019 року

Ці умови надання послуг, що пропонуються через інтернет-майданчик beautis.com.ua (далі – "Угода користувача Beautis") є офіційним документом, що регулює взаємини між інтернет-майданчиком beautis.com.ua ("Виконавець","Beautis"відповідно) та користувачами послуг, що надаються Виконавцем ("Користувачі").

Настійно рекомендуємо Користувачам детально ознайомитися з Угодою користувача Beautis перед заповненням заявки та/або іншим способом оформлення замовлення Послуг (як визначено далі), оскільки, заповнюючи заявку та/або оформлюючи замовлення Послуг іншим способом, Користувач підтверджує свою згоду на отримання Послуг на умовах, викладених в Умовах використання сайту, Договорі оптового постачання товарів, Договорі комісійного продажу товарів та Умовах конфіденційності (далі сукупно – "Угода"). У випадку, якщо Користувач не погоджується повністю або частково з умовами цієї Угоди, прохання не заповнювати заявку та/або не оформлювати замовлення Послуг Виконавця в інший спосіб.

1. Умови використання сайту
 1. терміни та визначення

Інтернет-майданчик Beautis-веб-сайт за адресою beautis.com.ua ("Веб сайт"), за допомогою якого Виконавець пропонує та надає Послуги Користувачам.

Послуги —послуги, що надаються Виконавцем, а саме:

(1) реалізація товарів для комерційного використання суб'єктами господарювання, на умовах Договору оптового постачання товарів (викладеної нижче);

(2) продаж товарів для кінцевих користувачів, що не господарюють суб'єктів, для особистого некомерційного використання, на умовах Договору комісійного продажу товарів (викладеного нижче).

Виконавецьвласник облікового запису Веб-сайту, відповідальний за прийняття та виконання замовлень.

Оформлення замовлення Послуг- прийняття Користувачем умов Угоди шляхом: (1) заповнення заявки на Веб-сайті Користувачем; або (2) усного звернення за контактними телефонами Виконавця з деталізацією замовлення.

Користувач— дієздатна особа, яка належним чином оформила замовлення Послуги на Веб-сайті та/або за допомогою усного звернення за контактними телефонами Виконавця.

Інформація користувачабудь-яка інформація в будь-якому форматі, яка створюється та/або передається безпосередньо Користувачем, що передається та одержується, розповсюджується так чи інакше Користувачем у процесі споживання Послуг, а також безпосередньо інформація про Користувача.

Матеріали третіх осіб -дані, продукти (у тому числі обладнання), контент, об'єкти інтелектуальної власності, створені, публіковані або в інший спосіб, що виходять від третіх осіб, відмінних від Виконавця, у тому числі інтегроване на сайті програмне забезпечення, платіжні шлюзи, системи комунікацій.

Сторони— Виконавець та кожен конкретний Користувач.

 1. Момент акцептування (прийому) умов цієї Угоди. Підтвердженням прийняття умов цієї Угоди з боку Користувача є факт заповнення та/або усного оформлення заявки на отримання Послуг на Веб-сайті, а саме факт надання Користувачем Виконавцю: (1) свого ПІБ, контактного номера телефону та деталей послуги, що цікавить – для усного оформлення заявки; та (2) свого ПІБ, контактного номера телефону, адреси електронної пошти та деталей послуги, що цікавить – для оформлення заявки на Веб-сайті. З моменту прийняття умов цієї Угоди вони є обов'язковими для Користувача.
 2. Предмет регулювання. Веб-сайт виконує функції інформаційно-технологічного майданчика, через який здійснюється заповнення заявок, Оформлення замовлень Користувачами, ознайомлення з контактною інформацією Виконавця. Послуги надаються за плату, згідно з умовами відповідних публічних оферт, розміщеними нижче, та специфікаціями, отриманими за кожною конкретною заявкою як на Веб-сайті, так і шляхом усного оформлення заявки.

Замовлення вважається оформленим з моменту заповнення/усного оформлення заявки Користувачем. Виконавець не здійснює збору, обробки, зберігання, передачі або будь-якої іншої форми процесингу фінансової інформації Користувача; не є платіжною організацією, оператором послуг платіжної інфраструктури та не надає жодних фінансових послуг Користувачам. Впровадження на Веб-сайті тих чи інших платіжних шлюзів може здійснюватись Виконавцем виключно для надання можливості Користувачам здійснити розрахунки за Послуги максимально оперативним та зручним для них способом. Вибираючи той чи інший спосіб оплати Послуг, Користувач зобов'язується самостійно ознайомитись із правилами відповідної платіжної системи, фінансової організації ("Правила платежів") та прийняти їх, включаючи, але не обмежуючись, умови нарахування та списання комісій або іншої оплати за використання відповідних фінансових послуг. Виконавець не зобов'язаний перевіряти ознайомлення та прийняття Користувачами Правил платежів; здійснення розрахунків Виконавцем з використанням тієї чи іншої платіжної системи, форми розрахунків є підтвердженням ознайомлення та прийняття Користувачами відповідних Правил платежів.Відповідальність за шифрування даних, безпеку платіжних шлюзів, процесинг переказу коштів або здійснення інших форм розрахунків, своєчасність обробки платежів та їхню повноту повністю несе відповідна платіжна чи фінансова організація.

Вартість надання Послуг Виконавця не включає можливих комісій, які нараховуються платіжними та/або іншими фінансовими організаціями за надання відповідних фінансових або пов'язаних з ними послуг.

Веб-сайт є об'єктом авторського права, створеним на території України, весь обсяг виняткових майнових прав інтелектуальної власності, на який належить Виконавцю. У зв'язку з цим Виконавець надає Користувачам обмежену невиключну ліцензію на використання Веб-сайту, без права субліцензії, для використання його виключно в особистих некомерційних цілях, для отримання, розміщення, зберігання, обміну та передачі некомерційної не конфіденційної інформації між Користувачем та Виконавцем. Користувачам не дозволяється здійснювати дії, спрямовані на копіювання, адаптацію, зміну, декомпіляцію, розшифровку або інші форми модифікації/обробки програмного коду, навігаційної структури Веб-сайту, пов'язаної з документацією щодо Веб-сайту, так само як і не дозволяється використовувати його/його складові елементи будь-яким чином для комерційних та інших цілей, відмінних від перерахованих у цій Угоді.

У разі, якщо для коректної роботи Веб-сайту будуть підготовлені/потрібні, включаючи, але не обмежуючись - оновлення, модифікації програмного коду та/або відповідної документації щодо Веб-сайту, оптимізований функціонал, пакети виправлень, додаткові плагіни - вони виконуються автоматично без попереднього Повідомлення Користувача. При цьому Користувач отримує аналогічні права на використання оновленого Веб-сайту. Користувач зобов'язується використовувати безпечні апаратні пристрої для використання Веб-сайту та самостійно несе відповідальність за шкоду, збитки, які виникли внаслідок недотримання цих рекомендацій.

 1. Контент Веб-сайту. Всі об'єкти, включаючи, але не обмежуючись - тексти, інтерфейси користувача, графічні, аудіо-, відео- елементи, програмний код, технічна документація, дистрибутив, навігаційна структура, архітектура сайту, логотипи та позначення, що є складовою Веб-сайту (незалежно від того, чи утворюють вони, чи ні, нерозривне ціле), є інтелектуальною власністю Виконавця і можуть використовуватися виключно на тих же умовах, що і Веб-сайт.

Інтегровані компоненти Веб-сайту, зокрема платіжні шлюзи, посилання на ресурси для здійснення оплати Послуг, системи комунікацій для обміну повідомленнями, заповнення заявок та Оформлення замовлення Послуг – є власністю та знаходяться під контролем організацій, що надають відповідний сервіс. Для цілей цієї Угоди такі компоненти слід вважати Матеріалами третіх осіб, у зв'язку з чим Користувач використовує такі Матеріали третіх осіб на свій ризик, вступаючи при цьому у правовідносини безпосередньо з організаціями, що надають відповідний сервіс.

Дата центри та сервери, на яких розташований Веб-сайт, контролюються Виконавцем. Однак, Користувач погоджується, що Виконавець не може гарантувати, що Веб-сайт, контент або його компонент не міститиме помилок, перешкод, дефектів або інших технічних неполадок, зокрема, при заповненні заявки, Оформленні замовлення Послуг та/або здійсненні комунікацій з Виконавцем . Виконавець не надає жодних гарантій щодо придатності сервісу Веб-сайту для тих чи інших цілей, доступності в кожний момент часу, а також не порушення прав у рамках тих чи інших юрисдикцій. Користувач повинен також усвідомлювати, що Веб-сайт знаходиться у відкритому онлайн-доступі, у зв'язку з чим може бути схильний до кібератаків, вірусів та інших подібних негативних явищ, що не гарантує Користувачеві абсолютну безпеку використовуваного Веб-сайту; Веб-сайт використовується ним на свій ризик і Виконавець не несе жодної відповідальності за шкоду/збитки, що виникли внаслідок загроз інформаційної та кібербезпеки.

Користувач погоджується з тим, що самостійно несе ризик вибору тих чи інших матеріалів третіх осіб для передачі своїх матеріалів, надання та передачі персональних даних, інформації користувача. Виконавець не несе відповідальності за неналежну обробку переданих матеріалів Користувача на основі/з використанням Матеріалів третіх осіб. Виконавець не несе жодної відповідальності за не/використання таких матеріалів/їх складових частин, не вступає у взаємини з ліцензіарами таких матеріалів, а тому не несе перед ними, як і перед Користувачами, жодних прав та обов'язків. Виконавець не зобов'язаний перевіряти та/або контролювати зміст ліцензійної угоди між Користувачем та третьою особою, чиї матеріали використовуються. Правомірність використання таких матеріалів випливає з наданої Користувачем гарантії під час укладання цієї Угоди.

У випадку, якщо зміни умов використання Матеріалів третіх осіб спричинило зміну умов використання Веб-сайту для Користувача, Виконавець не несе жодної відповідальності за наслідки таких змін.

Виконавець не несе відповідальності за характер та зміст Матеріалів третіх осіб, які використовуються Користувачами разом із Веб-сайтом.

Веб-сайт може містити контент, наданий як безпосередньо Виконавцем, так і третіми особами. У разі, якщо такий контент містить копірайт, знаки для товарів і послуг, комерційні позначення, інші знаки, що охороняються, або застереження про необхідність дотримання прав третіх осіб на контент, Користувачі зобов'язуються враховувати зазначені повідомлення, слідувати їм, і не порушувати їх при використанні сервісу Веб- сайту.

 1. Заповнення/усне оформлення заявки; Оформлення замовлення Послуг (вимоги до інформації, що надається). Надання Користувачем прямо вираженої згоди на прийняття умов цієї Угоди, зокрема через заповнення/усне оформлення заявки, є обов'язковою умовою для початку використання Веб-сайту/Послуг. Користувач зобов'язується надавати точну, правдиву, актуальну та достовірну інформацію про себе як при заповненні/усному оформленні заявки, так і в процесі Оформлення замовлення Послуг та подальшого використання Веб-сайту/Послуг. Кожне замовлення має використовуватись Користувачем персонально. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження своїх контактних даних, адрес електронної пошти та інших ідентифікуючих, фінансових та/або персональних даних. Користувач також самостійно несе відповідальність за можливі порушення третіми особами безпеки/конфіденційності контактних даних, адрес електронної пошти та інших ідентифікуючих, фінансових та/або персональних даних, а також за будь-яку активність, пов'язану з використанням контактних даних, адрес електронної пошти та інших ідентифікуючих та/або персональних даних Користувача. Користувач погоджується негайно повідомляти Виконавця про незаконні дії щодо Інформації користувача з моменту їх виявлення.

Заповнення/оформлення заявки супроводжується вибором Користувачем відповідної специфікації товарів, щодо яких передбачається надання Послуг; а також висловленням своєї згоди на прийняття умов цієї Угоди, та наданням актуального e-mail/номера телефону для комунікацій.

Виконавець не збирає та не утримує інших даних Користувачів, крім ПІБ, номера телефону та e-mail адреси.

На підставі заповненої/оформленої усно Користувачем заявки формується замовлення з деталізацією вартості Послуг, термінів їх надання, реквізитами для оплати Послуг, а також способу отримання/доставки товару. Протягом не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення замовлення Виконавець направляє Користувачеві замовлений товар.

У разі, якщо Користувач не надіслав зауважень щодо результатів надання Послуг, здійснив оплату наданих Послуг; Послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими Користувачем.

Користувач зобов'язується підтримувати актуальність наданої під час заповнення/усного оформлення заявки та/або Оформлення замовлення Послуг інформації та несе самостійну відповідальність за будь-які негативні наслідки, що виникли внаслідок недотримання цієї вимоги.

Забороняється використання ручних або автоматизованих засобів автоматичної обробки даних для заповнення заявки та/або Оформлення замовлення Послуг та/або доступу до функціональності Веб-сайту, включаючи, але не обмежуючись — веб-павуки, роботи, скрейпери, каупери та подібні засоби, які можуть зашкодити, заблокувати, перевантажити, погіршити роботу Веб-сайту та/або окремих його компонентів.

Виконавець не може нести відповідальності за недотримання Користувачем необхідних запобіжних заходів щодо перелічених вище ризиків.

 1. Правила використання Веб-сайту. Користувач погоджується з тим, що використання Веб-сайту супроводжується передачею, зберіганням та обробкою введених Користувачем даних. Користувач самостійно несе відповідальність та ризики збереження інформації користувача, ризики передачі або інших форм її поширення, доступу до цих даних інших осіб. Користувач самостійно несе відповідальність за коректність інформації користувача, її правдивість, актуальність.

Виконавець збирає виключно ту інформацію, яка необхідна для:

- Виконання Оформленого замовлення Послуг; і

- аналітики деперсоналізованої інформації для покращення та оптимізації якості Веб-сайту, але лише за умови висловлення ним повної та вичерпної згоди на збір та обробку таких даних. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на те, що перераховані вище дані будуть збиратися, оброблятися та зберігатися на серверах Виконавця, зокрема для виконання замовлень Користувачів у рамках функціональності Веб-сайту, і тільки для цілей найкращого виконання таких замовлень.

Користувач також погоджується з тим, що акумульована інформація Користувача може бути використана Виконавцем для аналітики функціоналу Веб-сайту та покращення сервісу Веб-сайту, що надається, але тільки в агрегованій та анонімованій формі, таким чином, щоб персональні дані Користувачів не були задіяні безпосередньо.

Збір, зберігання, обробка або будь-яке використання Інформації користувача з метою, відмінною від цілей, передбачених цією Угодою, суворо забороняється. Ніхто не може поширювати, публікувати або іншим чином використовувати інформацію користувача будь-яким чином, що порушує або потенційно порушує права третіх осіб або інших користувачів.

Користувач підтверджує та погоджується з тим, що будь-яка форма передачі даних онлайн, зокрема з використанням Веб-сайту, не може бути повністю безпечною від несанкціонованого доступу третіх осіб, навіть за умови її належного шифрування. У зв'язку з цим Виконавець не може гарантувати абсолютну безпеку зібраних даних, зокрема, але не обмежуючись - у разі виникнення кібератак, сторонніх загроз для інформаційної безпеки сервера, ризиків неавторизованого чи несанкціонованого доступу до Інформації користувача, так само як і безпека Веб-сайту та /або інтегрованих компонентів від схильності до таких загроз.

 1. Передача даних Користувачем та приватність. Користувач зобов'язується самостійно дотримуватись конфіденційності персональних даних та збереження Інформації користувача, не передавати персональні дані, будь-яку інформацію для Оформлення замовлення Послуг, та Інформацію користувача третім особам. Користувач погоджується, що у разі здійснення Користувачем передачі такі дані припиняють бути конфіденційними.

Веб-сайт не може використовуватися для збирання та продажу та/або розповсюдження персональних даних, Інформації користувача. Для забезпечення безпеки передачі даних Виконавець застосовує обґрунтовані заходи організаційного, адміністративного, технічного характеру для запобігання порушенням безпеки інформації користувача та конфіденційності персональних даних. Проте, Виконавець не може гарантувати неможливість несанкціонованого доступу до Інформації користувача та персональних даних з боку хакерів, кіберзлочинців чи інших осіб, які роблять спроби викрасти, зібрати, отримати доступ або вплинути на Інформацію користувача.

За допомогою виконання тих чи інших дій на Веб-сайті, Користувач надає Виконавцю невиключну безвідклісну, безкоштовну ліцензію, без обмеження території та часу, з можливістю субліцензування, на збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних та Інформації користувача для цілей виконання замовлень.

Користувач погоджується з тим, що самостійно несе ризик передачі та надання персональних даних, фінансової інформації користувача. Виконавець не несе відповідальності за неналежне використання третіми особами, переданими Користувачем даних.

У разі використання Користувачем Матеріалів третіх осіб умови конфіденційності щодо таких матеріалів можуть бути предметом регулювання в рамках угод між ліцензіарами таких матеріалів та Користувачами безпосередньо.

Виконавець не несе відповідальності за збирання, обробку, зберігання та інше використання матеріалів Користувача з боку будь-яких третіх осіб, чиї послуги Користувач споживає разом із сервісом Веб-сайту.

Користувач може вимагати припинення використання наданих ним даних у будь-який момент шляхом надсилання відповідного запиту Виконавцю. Користувач усвідомлює, що при припиненні використання Виконавцем його даних та контенту подальше надання Послуг є неможливим і Угода вважається достроково розірваною.

 1. Гарантії та обов'язки Користувачів (правила поведінки). Користувач зобов'язується споживати Послуги, не наражаючи на ризики неавторизованого або несанкціонованого доступу до інформації Користувача з дотриманням таких вимог:

- використовувати Веб-сайт відповідально та враховувати ризики, пов'язані з передачею своїх даних онлайн;

- не допускати нецільове та незаконне використання Веб-сайту, зокрема:

* включаючи, але не обмежуючись - копіювати, публікувати, модифікувати, декомпілювати та іншим способом використовувати програмний код Веб-сайту та/або його складових частин, архітектури Веб-сайту з метою перепродажу, субліцензування, іншого комерційного використання або з метою незаконного доступу до даним Користувачів та/або об'єктам авторського права;

* використовувати Веб-сайт для незаконного та несанкціонованого доступу до контенту, Інформація користувача, для несанкціонованого створення компіляцій даних;

* здійснювати будь-які інші дії, які можуть так чи інакше вплинути на права інтелектуальної власності будь-яких осіб, зокрема, але не обмежуючись — створення аналогічних конкуруючих об'єктів на основі незаконного доступу до даних Веб-сайту;

*використовувати Веб-сайт для передачі, опублікування та/або розповсюдження незаконного контенту, зокрема, але не обмежуючись, що містить шкідливу інформацію, здатну завдати шкоди будь-якій репутації, ущемити честь і гідність будь-яких осіб, а також суперечить нормам суспільної моралі та порядку, що порушує право на недоторканність приватного життя, що містить порнографічні матеріали, що розпалює расову, релігійну, національну або інші види нетерпимості, пропаганду війни чи злочинної діяльності, так само як і поширення чиїхось конфіденційної інформації, у тому числі - фінансової;

* надавати неправдиву інформацію про себе, видавати себе за іншу особу, або якимось іншим чином вводити в оману щодо своєї особи; перешкоджати іншим особам у використанні ними Веб-сайту будь-яким чином (зокрема, але не обмежуючись – за допомогою використання цькування, некоректних, принизливих висловлювань у будь-якому вигляді щодо інших Користувачів);

* вчиняти дії, здатні порушити нормальний порядок роботи веб-сайту;

* організовувати розсилку спаму, іншої небажаної кореспонденції, розміщувати комерційну та іншу рекламу, застосовувати системи для автоматичного збору та обробки інформації, а також поширювати вірусне або інше шкідливе програмне забезпечення, або матеріали, що їх містять;

* несанкціоновано використовувати чуже замовлення;

* обходити передбачені Веб-сайтом засоби забезпечення інформаційної та кібербезпеки незалежно від мети обходу.

 1. Використання функціоналу Веб-сайту. Виконавець зберігає за собою право в будь-який момент часу на свій розсуд призупиняти надання Послуг у разі, якщо:

- це необхідно для забезпечення інформаційної та кібербезпеки Користувачів, законодавчих вимог;

- Користувачем допущено порушення Користувачем умов цієї Угоди;

- виникає обставина непереборної сили (далі - "Форс мажор"); або

- досягнуто згоди на припинення надання Послуг безпосередньо з Користувачем.

Виконавець також не може гарантувати доступність Веб-сайту та/або його окремих функцій на всіх територіях та у всіх юрисдикціях у будь-який момент часу, а також може на власний розсуд самостійно обмежувати доступ до Веб-сайту або його окремої функціональності на певних територіях та у певних юрисдикції на свій розсуд. Виконавець також не несе відповідальності за недоступність Веб-сайту через неполадки у роботі телекомунікаційних систем, помилок в Інформації користувача, у випадку Форс-мажору, а також у будь-яких інших випадках.

 1. Інформація користувача.Користувач самостійно несе повну відповідальність за збереження своєї інформації, а також за всі дії, що відбуваються з такою інформацією під час використання Веб-сайту. У разі виявлення спроб несанкціонованого доступу до інформації користувача він зобов'язується негайно повідомити про це службу підтримки веб-сайту.

Користувач гарантує, що інформація, що розміщується та/або передається їм, не порушує будь-яких прав і свобод будь-якої особи, вимог законодавства місця використання Веб-сайту та чинних умов використання Веб-сайту.

Створення резервних копій для збереження Інформація користувача стосується повної відповідальності Користувача. Виконавець також не зобов'язаний відстежувати зміст і характер даних, що передаються Користувачем; відповідальність за будь-які порушення, пов'язані з характером, змістом інформації, що передається, користувача покладаються на самого Користувача. Виконавець може, але не зобов'язаний створювати резервні копії, і зберігає за собою право на власний розсуд час від часу проводити моніторинг даних і видаляти без попереднього повідомлення Користувача незаконний контент.

Користувач погоджується з тим, що Виконавець має право в будь-який момент оцінювати дії та Інформацію користувача щодо відповідності цій Угоді, але не зобов'язаний робити цього. Виконавець залишає за собою право зберігати та розкривати інформацію, яка на його обґрунтоване переконання має бути розкрита, у тому числі — публічним органам, для відповідності регулюванню, виконання умов конфіденційності, запобігання шахрайським або іншим незаконним діям, для захисту прав Користувачів та дотримання публічного порядку.

Будь-які дані про місцезнаходження Користувача, геолокацію, місцезнаходження пристроїв, з яких відбувається вхід на Веб-сайт та використання Веб-сайту, можуть збиратися, оброблятися, зберігатися та використовуватися лише за попередньою прямо вираженою згодою Користувача.

 1. Відмова від гарантій. Використання Веб-сайту Користувачем здійснюється на його власний ризик.

Користувач визнає, що Виконавець не несе жодної відповідальності за контент, що надається або використовується Користувачем. Виконавець не здійснює жодного представництва щодо будь-якого контенту, наданого, використовуваного та отриманого за допомогою Веб-сайту, та не несе відповідальності за коректність, законність таких матеріалів.

Виконавець не гарантує, що:

- Веб-сайт буде безпечним або доступним у будь-який час або у будь-якому місці;

- будь-які дефекти або помилки у функціонуванні веб-сайту будуть виправлені;

- будь-який контент або програмне забезпечення та/або його компонент, доступні за допомогою Веб-сайту, не міститимуть вірусів або інших шкідливих компонентів;

- результати використання Веб-сайту будуть відповідати вимогам, які до нього висуває Користувач.

 1. Порядок вирішення спорів. Усі спори та розбіжності повинні вирішуватися шляхом переговорів, зокрема, шляхом надсилання Користувачем повідомлень, скарг та претензій на контактну адресу служби підтримки, а саме: infi@beautis.com.ua, або у форму зворотного зв'язку на Веб-сайті.

Якщо Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів або не досягли однакового розуміння положень цієї Угоди, то кожна Сторона має право звернутися до суду країни походження Веб-сайту.

Будь-яка суперечка, розбіжність чи скарга, що виникає у зв'язку з використанням Веб-сайту, вирішується на основі матеріального та процесуального права України.

 1. Порядок внесення змін, доповнень до Угоди. Виконавець зберігає за собою право в будь-який момент відкликати дію умов цієї Угоди, вносити до них зміни, доповнення без попередньої згоди Користувачів або їх попереднє повідомлення.

У разі визнання окремих положень цієї Угоди недійсними, або їх недійсності в рамках тієї іншої юрисдикції, це не спричиняє визнання недійсною всієї Угоди, а також недійсності її окремих положень у рамках конкретних юрисдикцій.

З моменту внесення відповідних змін до умов цієї Угоди вони підлягають публікації на Веб-сайті, а також розміщення вказівки вгорі тексту на дату оновлення.

2. Договір постачання товПорядок оформлення Замовлень, ціноутворення, обмін.

2.1. Відвідувач (Покупець) може оформити замовлення самостійно, натиснувши кнопку “купити” та “оформити замовлення” або за телефоном, вказаним у верхній частині сторінки. Після оформлення замовлення покупцеві буде направлено повідомлення про підтвердження замовлення, на зазначені при оформленні замовлення контакти, та наявність товару або про передбачувану дату надходження товару у разі його відсутності. При оформленні замовлення по телефону повідомлення здійснюється через телефонний зв'язок.

2.2. У разі відсутності товару, вказаного на Сайті, внаслідок технічних неполадок, а також з інших причин, що не залежать від Адміністрації, зазначене замовлення анулюється повністю або частково, а Відвідувач (Покупець) інформується шляхом надсилання йому повідомлення.

2.3. Приєднуючись до цієї Угоди та оформлюючи замовлення, Користувач (покупець) підтверджує, що ознайомлений з розділами Сайту «Доставка та оплата», «Про магазин»; погоджується з ними та розуміє їх повною мірою. Адміністрація залишає за собою право змінити термін доставки замовлення з повідомленням користувача.

2.4.Відвідувач (Покупець) погоджується з тим, що ціна на товар, відкладений ним у «кошик», його асортимент та кількість, будуть актуальними лише на момент формування «кошика» і можуть змінюватися, якщо покупка не була остаточно оформлена шляхом натискання кнопки « оформити замовлення», «купити».

2.5. Відвідувач (Покупець) погоджується з тим, що придбаний ним Товар не підлягає обміну та поверненню у таких випадках:

2.5.1. З моменту придбання Товару минуло понад 14 календарних днів;

2.5.2. З моменту придбання Товару не минуло 14 календарних днів, але товар був у вживанні, порушена цілісність упаковки та/або комплектність, відсутні бірки/цінники тощо.

- Товар міститься в переліку товарів, які не підлягають поверненню та обміну, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №172 від 19 березня 1994 року (у чинній редакції) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94 -%D0%BF , а саме:

Продовольчі товари, лікарські препарати та засоби,

 • предмети сангігієни.

Непродовольчі товари:

 • фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір
 • корсетні товари
 • парфумерно-косметичні вироби
 • перо-пухові вироби
 • дитячі іграшки м'які
 • дитячі іграшки гумові надувні
 • зубні щітки
 • мундштуки
 • апарати для гоління
 • помазки для гоління
 • гребінці та щітки масажні
 • сурдини (для духових музичних інструментів)
 • скрипкові підборіддя
 • рукавички
 • тканини
 • тюлегардинні та мереживні полотна
 • килимові вироби метражні
 • нижня білизна
 • постільна білизна
 • панчішно-шкарпеткові вироби
 • товари в аерозольній упаковці
 • друковані видання
 • лінійний та листовий металопрокат, трубна продукція,
 • пиломатеріали, погонажні (плінтус, лиштва), плитні
 • матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити,
 • фанера) та скло, нарізані або розкроєні під розмір,
 • визначений покупцем (замовником)
 • аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування з
 • записом
 • вироби з натурального та штучного волосся (перуки)
 • товари для новонароджених (пелюшки, соски, пляшечки для годування)
 • тощо)
 • інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилки тощо)
 • ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінних
 • каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
 • напівдорогоцінного каміння

2.5.3. Відвідувач (Покупець) відмовляється надати фото- або відеоматеріали бракованого та/або несправного на його погляд товару.

2.6. Цією Угодою Користувач (Покупець) підтверджує свою обізнаність у тому, що обміну або поверненню підлягає тільки новий товар, який не був у вжитку та не має слідів використання: подряпин, сколів, потертостей повинні бути збережені: повний комплект товару, цілісність та всі компоненти упаковки, ярлики, заводське маркування та Відвідувач (Покупець) має оригінал документа, що підтверджує факт покупки відповідного Товару. Порушення будь-якого з цих пунктів залишає за Адміністрацією право відмовити відвідувачу (покупцеві) в обміні або поверненні товару.

2.7. При замовленні товару на сайті Користувач (Покупець) підтверджує свою згоду отримувати інформацію про дату виробництва, термін зберігання продукції у форматі, передбаченому брендом-виробником, зокрема за допомогою батч-коду, нанесеного на упаковку продукту або інших маркувань виробника.

2.8. У разі відмови Відвідувача (Покупця) від товару Адміністрація повертає йому суму, сплачену Покупцем, за винятком витрат Продавця на доставку від Покупця поверненого товару.

3. Умови конфіденційності

Перелік конфіденційної інформації. До конфіденційної інформації, яка збирається, зберігається або обробляється в процесі використання Веб-сайту, належать такі види інформації:

 1. Контактна інформація

До неї відноситься, зокрема: номер мобільного телефону, ПІБ Користувача, адреса електронної пошти;

 • інформація про користувача

До неї відноситься, зокрема: будь-яка інформація в будь-якому форматі, яка створюється та завантажується безпосередньо Користувачем, що передається та одержується, що поширюється так чи інакше Користувачем у процесі та за допомогою використання Веб-сайту за допомогою якого Користувач може ідентифікувати себе, а також безпосередньо інформація про Користувача, включаючи фінансові дані;

 • матеріали третіх осіб

До неї відноситься, зокрема: інформація/дані, продукти, контент, об'єкти інтелектуальної власності, створені, що публікуються або в інший спосіб виходять від третіх осіб, відмінних від Користувача та/або Виконавця;

 • інформація про використання Веб-сайту Користувачем

До неї відноситься, зокрема: інформація, яка так чи інакше отримана та/або зібрана про IP-адреси, типи пристроїв, з яких відбувається вхід на Веб-сайт, за допомогою якої Користувач може ідентифікувати себе, час і частоту відвідувань Веб-сайту , геолокації Користувача та пристроїв, метадані, фідбек, розміщений Користувачем, отриманий від інших третіх осіб контент.

 1. Цілі збору інформації. Збір інформації відбувається для забезпечення:
 • виконання дій, ініційованих Користувачем у рамках функціональності Веб-сайту;
 • виявлення, розслідування, боротьби з шахрайською, несанкціонованою чи іншого роду незаконною активністю в рамках та у зв'язку з використанням Веб-сайту;
 • здійснення технічної підтримки Користувачів у процесі використання Веб-сайту;
 • адміністрування веб-сайту;
 • забезпечення виконання умов використання веб-сайту;

- аналітики акумульованої, деперсоналізованої та анонімізованої інформації для покращення та оптимізації якості сервісу, результати якої можуть бути використані для оптимізації функціоналу Веб-сайту, за допомогою якого Користувач може ідентифікувати себе, та покращення сервісу, що надається.

При цьому Виконавець зобов'язується отримувати від Користувача повну, прямо виражену та вичерпну згоду на збір та обробку даних та/або інформації, що запитуються.

За допомогою початку використання Веб-сайту Користувач висловлює свою повну та вичерпну згоду на збирання та обробку вищезгаданої конфіденційної інформації.

Приймаючи дані Умови конфіденційності, Користувач підтверджує та погоджується з тим, що перелічені вище дані/інформація можуть, якщо застосовно, збиратися, оброблятися та зберігатися на серверах Виконавця та/або передаватися відповідним процесинговим організаціям. Збір, зберігання, обробка або будь-яке використання інформації з метою, відмінною від цілей, передбачених цією Угодою, суворо забороняється. Ніхто не може поширювати, публікувати або іншим чином використовувати інформацію користувача будь-яким чином, що порушує або потенційно порушує права третіх осіб або інших користувачів.

 1. Момент збору інформації. Виконавець здійснює запит інформації у момент:
 • оформлення заявки Користувача;
 • безпосереднє використання Користувачем інтерфейсів Веб-сайту;
 • здійснення комунікацій між Користувачем та Виконавцем за допомогою Веб-сайту.
 1. Розкриття конфіденційної інформації. Виконавець залишає за собою право розкрити конфіденційну інформацію своїх Користувачів наступним особам:
 • третім особам, які є партнерами Виконавця та сприяють у функціонуванні Веб-сайту (обслуговування, підтримку, хостинг, управління базами даних, процесинг тощо). При цьому інформація розкривається виключно для цілей надання сервісу, і особи, яким вона стає доступною, зобов'язуються не розкривати або використовувати її за рамками даних Умов конфіденційності;
 • представникам публічних органів влади у відповідь на їх належним чином оформлений та обґрунтований запит у зв'язку з проведенням офіційних процедур, розслідувань, якщо обов'язок розкрити інформацію передбачений чинним законодавством;
 • професійним радникам (юристам, аудиторам тощо) з метою здійснення незалежного аудиту, корпоративного управління та комплаєнсу.
 1. Розкриття, передача, обмін конфіденційною інформацією відбувається тільки з повної, прямо вираженої та вичерпної згоди Користувача.Користувач має можливість у будь-який момент запобігти, припинити подальшу передачу, обмін конфіденційної інформації шляхом відмови від використання Веб-сайту.
 2. Зберігання та безпека даних/інформації. Виконавець вживає всіх необхідних та об'єктивно обґрунтованих заходів для захисту інформації користувачів від витоку, втрати, незаконного та несанкціонованого використання. Однак, Користувач повинен також усвідомлювати, що Веб-сайт знаходиться у відкритому онлайн-доступі, у зв'язку з чим може бути схильний до кібератаків, вірусів та інших подібних негативних явищ, що не гарантує Користувачеві абсолютну безпеку використовуваного сервісу; Веб-сайт використовується ним на свій ризик і Виконавець не несе жодної відповідальності за шкоду/шкоду, що виникла внаслідок загроз інформаційної та кібербезпеки. Користувач також усвідомлює, що застосовні засоби інформаційної безпеки та захисту даних/інформації не гарантують абсолютний захист будь-якої інформації, що передається. Виконавець також не несе відповідальності за дії третіх осіб, яким Користувач розкриває або іншим чином передає свою інформацію. Оскільки веб-сайт може бути доступний глобально, Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що конфіденційна інформація може бути передана на пристрої, що знаходяться в будь-якій іншій країні світу, та з різним рівнем захисту даних/інформації. Використовуючи Веб-сайт, Користувач підтверджує та дає згоду на такий рух даних/інформації.
 3. Зміна конфіденційної інформації.Користувачі мають право в будь-який момент змінювати, оновлювати, виправляти та видаляти конфіденційну інформацію за допомогою веб-сайту. Користувач погоджується з тим, що після відмови від використання Веб-сайту залишкові дані можуть продовжувати зберігатися на сервері Виконавця та/або його партнерів в результаті резервного копіювання протягом деякого часу. Однак Виконавець не зобов'язаний зберігати такі дані/інформацію після припинення дії цієї Угоди та Користувач усвідомлює, що при відмові від використання Веб-сайту його дані/інформація та контент можуть не зберегтися.
 4. Cookies. Файли-cookies використовуються.
 1. Зміни до Умов конфіденційності. Виконавець зберігає за собою право в будь-який момент відкликати дію даних Умов конфіденційності, вносити до них зміни, доповнення без попередньої згоди Користувачів,або без їхнього попереднього повідомлення.

У разі визнання окремих положень даних Умов конфіденційності недійсними, або їх недійсності в рамках тієї іншої юрисдикції, це не спричиняє визнання недійсною всієї Угоди, а також недійсності її окремих положень у рамках конкретних юрисдикцій.

З моменту внесення відповідних змін до цих Умов конфіденційності, вони підлягають публікації на Веб-сайті, а також розміщення вказівки вгорі тексту на дату оновлення.

 1. Контактні дані.

email: info@beautis.com.ua

--------


Дані умови надання послуг, що пропонуються через інтернет-майданчик beautis.com.ua (далі – "Угода користувача Beautis") є офіційним документом, що регулює взаємини між інтернет-майданчиком beautis.com.ua ("Виконавець", "Beautis" відповідно) та користувачами послуг, які надає Виконавець ("Користувачі").

Настійно рекомендуємо Користувачам детально ознайомитися з Угодою користувача Beautis перед заповненням заявки та/або іншим способом оформлення замовлення Послуг (як визначено далі), оскільки, заповнюючи заявку та/або оформлюючи замовлення Послуг іншим способом, Користувач підтверджує свою згоду на отримання Послуг на умовах, викладених в Умовах використання сайту, Договорі оптового постачання товарів, Договорі комісійного продажу товарів та Умовах конфіденційності (далі сукупно – "Угода"). У випадку, якщо Користувач не погоджується повністю або частково з умовами цієї Угоди, прохання не заповнювати заявку та/або не оформлювати замовлення Послуг Виконавця в інший спосіб.

Пошук
закрыть