+380 99 111-01-22
с 10:00 до 18:00
Обратный звонок
UA | RU

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ОРЕНДИ РОБОЧОГО МІСЦЯ (КОВОРКІНГУ)

м. Харків «16» квітня 2021 року

Фізична особа - підприємець Корягіна Олена Миколаївна надалі "Виконавець", яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 06 лютого 2019 року, 24800000000223665, керуючись статтями 633, 634 Цивільного кодексу України (далі - «ЦКУ»), пропонує необмеженому колу осіб (далі - «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Публічним договором про надання послуг оренди робочого місця (коворкінгу), (далі - «Договір»).

 1. ПРАВОВА АРГУМЕНТАЦІЯ УКЛАДАННЯ ЦЬОГО ДОГОВРУ

Цей Договір є змішаним і включає в себе елементи договору приєднання, публічного договору, порядок укладання якого регламентується статтями 641, 642 ЦКУ.

Замовник не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованого Договору. Виконавець бере на себе зобов'язання надавати послуги, визначені цим Договором, кожному, хто приєднався до цього Договору.

Договір та його умови вважаються офертою Виконавця, підтвердженням якої є розміщення Договору на сайті https://beautis.com.ua (далі - «сайт»).

Цей Договір укладається шляхом акцепту Замовником цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами. Моментом акцепту публічної оферти вважається момент, коли Замовник почав фактично користуватися послугами по Договору або фактом оплати послуг, в залежності від того, яка подія настала першою. Укладаючи даний Договір Замовник підтверджує, що він ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, що він погоджується з ними та свідомо, без примусу укладає цей Договір.

Укладаючи даний Договір кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну дієздатність, володіє всіма правами та повноваженнями на укладання та виконання цього Договору.

Територія дії Договору: Україна, м. Харків.

 1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

Сторони - Виконавець та Замовник при обоюдному згадуванні або «Сторона» при згадуванні окремо один від одного.

Послуги коворкінгу, коворкінг, послуги - обслуговування та надання в тимчасове платне користування робочих місць у відкритому приміщенні Виконавця для здійснення Замовником самостійної діяльності (бізнес та наукової діяльності, навчання, читання та т.п.), не забороненої діючим законодавством України, та додаткові супутні послуги, які надаються Виконавцем.

Робоче місце - робоче місце у відкритій зоні разом або окремо один від одного.

Робоче місце у відкритій зоні (make zone) - місце, оснащене дзеркалом, кріслом візажиста, тумбою підвісною з двома ящиками, підставка під сумку, бездротовим доступом до мережі Інтернет, пристосований для проведення skype- конференцій, мінімум двома розетками 220 вольт.

Місце загального користування (make zone) – місце, оснащене двома стільцями.

Робоче місце у відкритій зоні (hair zone) - місце, оснащене дзеркалом с поличкою та перукарським кріслом, перукарським візком, двома поличками, підставкою під сумку, бездротовим доступом до мережі Інтернет, пристосований для проведення skype- конференцій, мінімум двома розетками 220 вольт.

Місце загального користування (hair zone) – місце, оснащене тумбою, мийкою перукарською з кріслом, диваном.

Додаткові послуги- супутні послуги, які можуть надаватись Замовнику, вартість яких не входять в тарифний план (оренда комп'ютерної техніки та обладнання, мультимедійного обладнання, фліп-чарту; друк, сканування, копіювання документів; організація відправлення кореспонденції; організація навчальних програм, майстер-класів; користування кухнею та т.п.). Перелік та вартість додаткових послуг, можливо дізнатися у Виконавця коворкінгу.

Приміщення Виконавця - нежитлове приміщення площею 93,6 кв. м., розташоване за адресою: м. Харків, вул. Мар’яненко, будинок 1 (далі - «приміщення»), яким Виконавець користується на підставі договору суборенди нежитлового приміщення № б/н від 01.07.2020 р.

Правила поведінки у Приміщенні відкритого типу Beautis Lab - правила поведінки у Приміщенні відкритого типу Beautis Lab, встановлені власником та/або законним розпорядником будівлі, де розташоване Приміщення, копія яких розташована у куточку споживача Виконавця.

Тарифний план, тариф - комплекс послуг, що надається Виконавцем Замовнику по цьому Договору, період надання таких послуг та їх вартість. Інформація щодо тарифних планів та тарифів Виконавця, розміщена на сайті Виконавця та у куточку споживача Виконавця. Базовий період надання послуг по тарифному плану - один календарний місяць, якщо Сторони не погодять інше.

Абонемент - право Замовника користуватися послугами коворкінгу протягом певного періоду (не менше одного календарного місяця (окрім першого та останнього місяця дії абонементу), за обраним тарифним планом з урахуванням додаткових послуг.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 • За цим Договором Виконавець зобов'язується протягом оплаченого Замовником періоду надати йому послуги коворкінгу згідно абонементу, обраного та оплаченого Замовником, та додаткові послуги у приміщенні Виконавця відповідно до умов цього Договору.
 • Відвідування Приміщення відкритого типу Beautis Lab, де розташований коворкінг Виконавця, здійснюється по перепусткам (карткам), виданим власником та/або законним розпорядником Приміщення відкритого типу Beautis Lab, в межах графіку роботи Приміщення відкритого типу Beautis Lab. Отримання перепусток (карток) для Замовника або його відвідувачів організовує Виконавець. У разі втрати або не повернення Виконавцю карти (у т.ч. карток, виданим відвідувачам Замовника) після закінчення строку дії абонементу, Замовник відшкодовує Виконавцю її вартість у сумі 300 (триста) гривень 00 копійок, після чого, у разі необхідності, Виконавець поновлює карту.
 • Замовник повинен користуватись абонементом особисто. Передача прав на абонемент третім особам, знаходитися в коворкінгу в стані алкогольного, наркотичного, та ін. сп'яніння, палити на робочому місці, вживати спиртні напої, порушувати громадський порядок заборонено.
 • Робочі місця, згідно Договору, відповідають санітарним нормам і вимогам техніки безпеки.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
 • Виконавець зобов'язується:
  • Надати Замовнику доступ до робочого місце протягом всього періоду дії абонементу і надавати послуги, обрані Замовником.
  • Надати Замовнику необмежений доступ до кімнати приймання їжі, яка укомплектована мікрохвильовою піччю, холодильною камерою, кавоваркою, посудом, салфетками, рушниками, питною водою та т.п.
  • Вживати своєчасних заходів щодо попередження погіршення якості послуг.
  • На вимогу Замовника негайно проводити відповідні роботи, щодо приведення робочих місць, що надаються Замовнику, до відповідного робочого стану.
  • Своєчасно інформувати Замовника про зміни в структурі, умови і порядок надання послуг шляхом розміщення відповідної інформації в зоні рецепції коворкінгу або на сайті, або іншим шляхом, зручним для Сторін.
 • Виконавець має право:
  • Відмовити у наданні послуг або відмовитись від Договору у зв'язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов'язань, передбачених даним Договором, грубого або систематичного (більш ніж 3 рази) порушення правил поведінки у Приміщенні відкритого типу Beautis Lab, або порушення громадського порядку Замовником. При цьому вартість сплачених послуг не повертаються Замовнику і є штрафом за порушення умов цього Договору.
  • Надавати послуги або їх частину з залученням третіх осіб.
  • В односторонньому порядку змінювати цей Договір, тарифи на послуги. Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни.
  • Змінювати режим роботи коворкінгу в цілому або окремих його приміщень, а також частково або повністю обмежувати доступ до них Замовника або відвідувачів у разі виникнення необхідності проведення технічних або санітарно-гігієнічних заходів, про що Замовник сповіщається не менше ніж за 24 години до вступу таких змін, шляхом розміщення інформації в зоні рецепції коворкінгу або на сайті. При цьому період надання послуг за цим Договором продовжується на відповідний термін.
 • Замовник зобов'язується:
 • Своєчасно оплачувати послуги Виконавця на підставі рахунку-фактури.
 • При першому відвідуванні коворкінгу надати на рецепції копії та оригінал (для звірки) паспорту, довідки (картки) про присвоєння індивідуального податкового номеру, виписку з ЄДР (для суб'єктів підприємницької діяльності), свої контактні данні.
 • Дотримуватися вимог Виконавця, правил поведінки у коворкінгу, передбачених цим Договором, правил поведінки у Приміщенні відкритого типу Beautis Lab.
 • Не перешкоджати в користуванні послугами коворкінгу третім особам, в тому числі іншим Замовникам та їх відвідувачам.
 • Дотримуватися вимоги протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних і інші вимоги та правил, встановлених чинним законодавством і правилами поведінки у Приміщенні відкритого типу Beautis Lab.
 • Негайно інформувати Виконавця про всі інциденти, аварії, нещасні випадки, що сталися у коворкінгу.
 • Забезпечити збереження робочого місця і майна Виконавця.
 • Погоджувати з Виконавцем комплектацію робочого місця додатковим устаткуванням.
 • Замовник має право:
 • Використовувати робоче місце та майно, що передано йому у тимчасове користування згідно з його цільовим призначення.
 • Вимагати від Виконавця надання послуг належної якості у відповідності до умов даного Договору.
 • Переважне право на поновлення абонементу на новий строк с закріпленням за обраного ним робочого місяця на рівних умовах, запропонованих Виконавцем необмеженому колу осіб. Не продляти абонемент, попередивши про це Виконавця за 10 днів до його закінчення. При цьому Замовник втрачає переважне право на поновлення абонементу та/або закріплення за ним обраного робочого місця.
 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
 • За послуги згідно даного Договору Замовник сплачує Виконавцю суму, згідно діючих тарифів Виконавця та обраного Замовника тарифного плану.
 • Вартість послуг по тарифному плану сплачується Замовником авансом шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі або у рахунку-фактурі.
 • Вартість додаткових послуг, наданих Замовнику Виконавцем протягом строку дії абонементу, сплачується Замовником шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі або у рахунку-фактурі, протягом 3(трьох) днів з дня отримання рахунку-фактури від Виконавця.
 • Послуги за цим Договором вважаються оплаченими з моменту списання з рахунку Замовника в оплату послуг Виконавця грошових коштів відповідно до обраного Замовником тарифним планом і / або переліку додаткових послуг. У разі, якщо на момент початку надання послуг відповідно до обраного Замовником тарифного плану, грошові кошти на розрахунковий рахунок Виконавця не надійшли, Виконавець має право вимагати від Замовника надати документи, що підтверджують оплату.
 • Оплачені, але не невикористані у встановлені терміни послуги, вважаються наданими. Вартість їх не повертається. Замовник визнає і розуміє, що Виконавець, при наданні Замовнику абонементу, резервує йому необхідну кількість робочих місць, які в період надання послуг не надаються третім особам.
 • У разі несплати послуг Замовником в порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов'язання з надання Замовнику послуг.
 • Вартість послуг по Договору може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення нових тарифів на сайті. Тарифні плани протягом встановленого терміну передплати згідно Договору без згоди Сторін зміні не підлягають.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 • Сторони несуть відповідальність по суті та за умовам Договору згідно чинного законодавства України.
 • Виконавець не несе відповідальності:

- за збереження особистих речей Замовника, його представників та відвідувачів, залишених на території коворкінгу;

- за технічні незручності, в тому числі за перебої з електроенергії, водопостачання та водовідведення та у мережі Інтернет викликані проведенням сезонних профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства і іншими причинами, не залежними від Виконавця, за перебої в роботі Приміщення відкритого типу Beautis Lab та/або тимчасового обмеження на відвідування місць загального користування;

- за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю Замовника, його відвідувачам і представникам при відсутності провини Виконавця.

 • Замовник несе відповідальність за дотримання правил поведінки у коворкінгу, передбачених цим Договором, і правил поведінки у Приміщенні відкритого типу Beautis Lab, цього Договору безпосередньо самим Замовником і його відвідувачами.
 • Замовник несе матеріальну відповідальність за псування устаткування та іншого майна Виконавця, в тому числі відвідувачами Замовника і його представниками, за винятком природного зносу обладнання або майна. У разі пошкодження чи іншої псування наданого йому майна, в тому числі обладнання, Замовник відшкодовує заподіяну Виконавцю збитки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надання Виконавцем відповідної вимоги.
 • Виконавець має право відмовити в допуску на території коворкінгу Замовнику в разі наявності заборгованості з оплати послуг, передбачених Договором до моменту повного погашення такої заборгованості Замовником, а також, утримувати речі Замовника, що знаходяться на території коворкінгу.
 • Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв'язку з його виконанням, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.
 • З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.
 • За фактом надання послуг за кожен сплачений період, якщо від Замовника не отримані претензії в письмовому вигляді протягом цього чи наступного дня - послуги вважаються наданими та виконаними в повному обсязі і належної якості, подальші претензії Замовника з цього приводу Виконавцем не розглядаються.
 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
 • Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, після укладення Договору в результаті подій, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами, таких як: стихійні лиха, війна, громадянська війна, прийняття законодавчих актів, які ведуть до змін в цивільному та податковому законодавстві, дії органів державної влади, рішення власника або розпорядника Приміщення відкритого типу Beautis Lab.
 • Після припинення дії обставин непереборної сили, Сторони докладають всіх зусиль до того, щоб в найкоротші терміни виконати зобов'язання за Договором.
 1. ІНШІ УМОВИ
  • Умови цього Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його оприлюднення на сайті. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір (у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору). Такі зміни набувають юридичної сили з моменту їх оприлюднення на сайті.
  • Замовник та Виконавець можуть розробити індивідуальні умови Договору про надання послуг з оренди робочого місця (коворкінгу) і укласти окремий Договір, відмінний від даного Договору публічної оферти.
  • Договір вважається укладеним з моменту його акцепту та діє до моменту відмови однієї зі Сторін від Договору або з підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством. При цьому Виконавець, при відсутності порушень Замовником цього Договору, не має права відмовитися від нього до закінчення терміну сплаченого абонемента. Закінчення строку дії абонемента не означає припинення дії цього Договору.

У разі продовження Замовником абонементу, Договір вважається продовженим на відповідний термін з моменту оплати Замовником послуг за обраним ним тарифним планом. При цьому в разі продовження надання послуг:

- Договір вважається продовженим на умовах, що діють у відповідний період (на момент продовження, відновлення надання послуг);

- Виконавець гарантує можливість надання Замовнику того ж робочого місця (робочих місць), яким користувався замовник у попередньому періоді.

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець

Корягіна Олена Миколаївна

ЄДРПОУ 3476205188

IBAN UA173515220000026005052112700

Поиск
закрити
Связаться с нами
Обратный звонок
55,52,51,49,56,55,49,102,102,102,98,98,54,97,57,54,56,99,54,57,102,52,50,52,102,98,99,53,97,48,101,51
Спасибо за оставленную заявку!
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время